Aktiviti mengemaskini fail meja bagi setiap warga kerja RTM Johor telah dijalankan bagi memastikan setiap individu mempunyai garis panduan yang tepat dan lengkap dalam menjalankan tugasan hakiki.